Masaż CENTRYFUGALNY (stawów)

Gabinet masażu Mokika w Czarnym Dunajcu, Podhale

Masaż CENTRYFUGALNY (masaż stawów) Masaż Mokika

Działanie masażu stawowego centryfugalnego wiąże się z wywołaniem przekrwienia i wzrostu temperatury masowanych tkanek.

Niesie to za sobą: 

Masaż CENTRYFUGALNY (stawów)

Czynniki te powodują zmniejszenie bólu i szybsze ustąpienie stanu zapalnego, a tym samym obrzęku stawu. W masażu stawowym centryfugalnym wszystkie ruchy wykonuje się w kierunku szpary (fugi) stawowej. Zabieg składa się z dwóch etapów, które wykonujemy dopiero po ustąpieniu obrzęki i stanu zapalnego:

  • etap I – przygotowawczy – obejmuje głaskanie, rozcieranie i punktowe uciski ruchami zbieżnymi do szpary stawowej, przy użyciu wody z mydłem, czas trwania waha się od 4 do 7 minut. Celem tego etapu jest wywołanie odczynu przekrwienia samego stawu i najbliższej okolicy. Niektórzy twierdzą, że etap ten opiera się głównie na myciu stawu;
  • etap II – zasadniczy – obejmuje głaskanie i rozcieranie z użyciem preparatu o działaniu leczniczym lub rozgrzewającym (maść, krem lub żel). Czas trwania zabiegu wynosi 5-10 minut.

Opcjonalnie można rozszerzyć zabieg o różne rodzaje ćwiczeń mających na celu rozruszanie stawu we wszystkich kierunkach. Stosuje się ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne lub oporowe, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i jego stanu ogólnego. Wykonuje się ruchy we wszystkich kierunkach zgodnie z systematyką danych ćwiczeń. 

Masaż CENTRYFUGALNY (masaż stawów) Masaż Mokika

Ogólne wskazania do wykonania masażu:

Ogólne przeciwwskazania do masażu