Regulamin Korzystania z Pakietów

Gabinet masażu i terapii dziecka Mokika w Czarnym Dunajcu, Podhale

§1 Postanowienia ogólne

1. Pakiet upoważnia do korzystania z usług w Centrum Masażu i Terapii Dziecka – MOKIKA, mieszczącego się przy ulicy Kmietowicza 238 w Czarnym Dunajcu.

2. Z pakietu może korzystać tylko osoba, na którą został on wykupiony.

3. Pakiety składają się z trzech masaży godzinnych, pierwszy w cenie regularnej, a dwa kolejne w obniżonej.

4. Ilość masaży w pakiecie nie podlega zmianie.

5. Pakiet można wykorzystać przez okres 2 miesięcy od dnia zakupu.

6. Ustalanie wizyt odbywa się telefonicznie pod nr: 600 094 657, bądź osobiście w siedzibie firmy.

7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 12h przed umówioną wizytą, uznana zostanie za wykorzystaną.

8. Pakiet należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z usługi, w przypadku braku okazania karnetu, cena nie zostanie obniżona.

9. Pakiet nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

10. Pakiet może zostać przeniesiony na inną osobę, w przypadku, gdy osoba będąca posiadaczem pakietu, nie może go wykorzystać.

11. W przypadku utraty lub zniszczenia pakietu Masażu i Terapii Dziecka – MOKIKA nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

12. Serię masaży (pakiet) można wykupić w formie vouchera (ważność tego vouchera będzie wynosić 6 miesięcy.)

13. Pakiet można nabyć w salonie Masażu i Terapii Dziecka – MOKIKA osobiście lub drogą mailową, za wcześniejszym dokonaniem przelewu na konto o nr: 64 1140 2004 0000 3302 7611 2280

14. Informacje dotyczące pakietu dostępne są na stronie www.mokika-masaż.pl

15. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią regulaminu i akceptuje go w całości.