Trening Umiejętności Społecznych

Gabinet terapii dziecka i masażu Mokika w Czarnym Dunajcu, Podhale

Trening Umiejętności Społecznych. Gabinet Terapii Dziecka Mokika Masaż Mokika

Zauważyłeś duże zmęczenie u swojego dziecka? Czas izolacji, zdalne nauczanie, bardzo źle wpływa na jego samopoczucie i chęć do nauki. Brakuje mu spotkań z rówieśnikami,  bądź nasiliły się zachowania trudne dla niego, jak i dla Ciebie jako rodzica.

Co zyskacie uczestnicząc w naszych Warsztatach?

Twoje dziecko będzie doświadczało różnorodnych bodźców stymulujących jego rozwój, będziesz mieć okazję poznać go podczas niecodziennych zabaw i aktywności. Atmosfera życzliwości na zajęciach, swoboda działania, brak przymusu i ingerencji Trenera w swobodną eksplorację otoczenia, stanowią atut naszych zajęć.

Dzięki warsztatom, dzieci mogą kształtować umiejętność wyrażania własnych uczuć i przeżyć. Zajęcia to okazja do spotkań uczestników z rówieśnikami, ale także rodziców z innymi rodzicami, dzielenia się radami i spostrzeżeniami na temat rozwoju.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Komunikacja i budowanie relacji społecznych to bardzo ważny element naszego życia. Wyrażanie siebie jest niezmiernie trudne, szczególnie w tym niełatwym czasie pandemii, kiedy te relacje zostały mocno ograniczone.

TUS – Czym są takie zajęcia?

Trening Umiejętności Społecznych jest grupową formą pracy z dziećmi i młodzieżą.
Jest programem do celowego i zaplanowanego kształtowania umiejętności społecznych.
Jest narzędziem, a nie metodą!

Dla kogo jest TUS?

TUS można stosować w każdej grupie wiekowej
Ten rodzaj zajęć mocno kierowany był do dzieci i osób z autyzmem czy zespołem Aspergera. Jednak bardzo dobre wyniki przynosi również w odniesieniu do dzieci w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jak również dla tych, które borykają się z: agresją, nieśmiałością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
TUS stosujemy także dla dzieci z większymi deficytami poznawczymi. Tworzymy grupy terapeutyczne dla osób komunikujących się alternatywnymi metodami komunikacji (Mówik, Makaton, Pcs).

TUS – jakie umiejętności ćwiczymy?

  • Umiejętności prospołeczne: kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała.
  • Komunikacja: umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne.
  • Emocje: rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwanie pomocy i wsparcia.
  • Umiejętności planowania: przygotowanie do zajęć, podejmowanie decyzji oraz osiąganie kompromisów, planowanie wspólnej pracy, budowanie tożsamości, poznanie swoich mocnych i słabych stron. 
Trening Umiejętności Społecznych. Gabinet Terapii Dziecka Mokika Masaż Mokika